KOLONİ AMAÇLARIMIZ

Ürün Kategorileri

KOLONİ AMAÇLARIMIZ

Kısa vadeli amaçlarımız:
-Nihat Kömürcüoğlu Kültür, Sanat, Turizm Ve Tanıtım Vakfı’nin Türkiye ve dünya çapında  bilinirliğini artırmak.
-Antik çağ kentleri Laodikeia, Hierapolis (Pamukkale) ile tanınan Denizli’nin, sanat alanında gü- nümüzde de uluslararası çapta tanınmasına katkıda bulunmak.
-Yılın her ayı turist ağırlayarak bir “turizm şehri” olmayı hedeflemiş olan Denizli’nin turistik tanıtımına katkı sağlamak.
-Sanat eseri ile izleyici arasında dolaysız bir bağın kurulmasına, Denizli halkının sanatla yakın- laşmasına destek olmak.
-Güzel sanatlar alanında eğitim alan öğrencilerin, heykel yapma sürecini izleyebilecekleri bir ortam oluşturmak, heykel sanatına ilgilerini artırmak.
-Özel sektörün bu tür sanatsal aktivitelere destek olmasına, Travertenin artistik olanaklarının araştırılmasına katkı sağlamak.
-Koloni boyunca düzenlenecek panel ile üniversiteler, sanatçılar ve halkın bir arada olduğu bir bilgilenme ortamı oluşturmak
Uzun vadeli amaçlarımız:
-Koloninin uzun yıllar devam eden ve sürekliliği olan bir organizasyon olmasını sağlamak.
-Denizli ve çevresinde heykelciliğe, dolayısıyla sanata karşı sürekli bir ilgi oluşmasını temin etmek.
-Pamukkale Üniversitesi’nde heykelcilik bölümünün açılması ve gelişmesine katkıda bulunmak.
-Heykel Kolonisi bünyesinde farklı sanat dallarına yer vermek. Mozaik, ahşap yontu ve demir konstrüksiyon çalışmaları ile koloni sanat alanını genişletmek.
-Resim kolonisi düzenlemek için alt yapı çalışmalarını başlatmak ve resim kolonisini hayata geçirmek.
-Toplum tarafından sanatsal, tarihi, belgesel, estetik, bilimsel, düşünsel veya dinsel değerleri olduğu kabul edilen objeler ”kültür varlığı”dır ve bunlar kuşaktan kuşağa aktarılarak “kültür mirası”nı  oluşturur.  Kültür mirasının bozulmadan günümüze ulaşması, bunların korunmasını sağlayan konservatörlük alanının yaygınlaşması ve bu bölümlerden yetişen konservatörlerin ol- masıyla mümkündür. O nedenle projenin uzun vadeli diğer bir amacı, Pamukkale Üniversite- si’nde yeni kurulan konservasyon bölümünün çalışmalarına destek olmaktır.
-Ülkemizde heykel müzesi çok az sayıdadır. Bu müzelere bir yenisini eklemek için, farklı sa- natçılar tarafından yapılan eserleri biriktirmek uzun vadeli hedeflerimiz içindedir. (Heykel müzelerimiz: Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Erzurum Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Edirne T.Ü. Çağdaş Resim Heykel Müzesi, Mimar Sinan Ü. Resim ve Heykel Müzesi) Hedeflenen müze sayesinde heykellerin kuşaklar boyunca sergilenmesini sağlamak.
-En önemlisi, Koloni çalışmalarının gelişip uygulama alanlarının genişlemesidir. Bu sayede olu- şacak birikim ve tecrübeyle akademik eğitimin önünü açacak bir Heykel Akademisi oluşumuna öncülük etmek ve sayıları her yıl artan değerli heykel sanatı örneklerini kapsayacak bir Taş Heykel Sanatı Müzesi’ne dönüşmek hedeflerimizin şimdilik ulaşacağı temel amaçtır.